VVS Group AB Bultgatan 11 442 40 Kungälv
Byta av LK 580

Byte av LK 580

  • Fast pris med garanti!
  • Vi kontaktar VA verket .
  • Installation av godkänd vattenmätar konsoll

Försäkringsbolag godkänner inte konsolen av typ LK 580
Hela konstruktionen av typ LK 580 är av äldre modell och har visat sig ha brister i konstruktionen. Försäkringsbolag kräver att det finns godkända avstängningsventiler och godkänner inte LK 580.

Störst risk föreligger vid manövrering, exempelvis vid ett vattenmätarbyte. Flera kommuner och VA-bolag har infört ett förbud mot den här typen av installation. Vi rekommenderar dig att byta ut konsolen med ventiler till annan modell för en säker vattenanläggning.

Kontakta VVS Group för byte. Vi sköter kontakten med kommunens VA-avdelning för hjälp med avstängning av inkommande vatten.

LK 580 Installation