Nibe 310P

Har du fått problem med din Nibe 310P, vi har kampanjpris på ersättaren Nibe 370.

FIGHTER 310P består av en elpanna med kopparfodrad vattenvärmare och en värmepump som återvinner energi ur ventilationsluften. Den återvunna energin tillföres pannan. Värmepumpen skall installeras i ett ventilationssystem avsett för mekanisk frånluft. Effekten på elpatronen är max 9,0 kW (Leveranseffekt 8,0 kW). 13,5 kW finns som tillval.
När den rumstempererade frånluften passerar förångaren förångas köldmediet på grund av sin låga kokpunkt. Därmed avger rumsluften värme till köldmediet. Köldmediet komprimeras därefter i en kompressor, varvid temperaturen höjs kraftigt.Det varma köldmediet leds till den i pannvattnet placerade kondensorn. Här avger köldmediet sin värme till pannvattnet varvid temperaturen sänks och köldmediet övergår från ånga till vätska.
Därefter leds köldmediet vidare via fuktfilter och synglas till expansionsventilen där tryck och temperatur sänks ytterligare.
Köldmediet har nu fullbordat sitt kretslopp och passerar åter förångaren.

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

Nibe 310P skiss

Här hittar du frånluftvärmepump som ersätter Nibe 310P