NIBE F2040 & VVM 325

112650 kr

  • Fast pris med installation
  • VVS och Elinstallation
  • NIBE F2040, 6 kW
  • VVM 325
Kategori:

Beskrivning

Luft/Vattenvärmepump ger optimala besparingar då värmepumpen automatiskt anpassar sig efter hemmets effektbehov året om.

Rotavdrag

Fast pris för både produkt och arbete. Inkl rot-avdrag.

Villkor för Installerat & Klart

Max avstånd mellan ytter- och innerdel 5 m.
Håltagning i trä, leca eller tegel (ej bränt).
Bortkoppling av befintlig panna. (Kapning av rör och samt flytta befintlig panna inom installationsutrymmet).
Inkoppling av värmepump mot befintligt vattenburet system och varmvatten.
Isolering samt kanaler på utvändig rördragning.
Igångsättning för test av värmepump.
Instruktion till kund i handhavande.
Tätning av fasadgenomföring (ej återställande av ytbeklädnad).
Transportväg in till plats för installation ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
Eventuellt skydd av golv, möbler etc. ombesörjs av beställaren.
Fungerande golvbrunn/tätskikt ska finnas i utrymmet för installation.
Fundament för utomhusdel ombesörjs av kund.

Tillkommer:
Elinstallation offereras.
Demontering och borttransport av panna offereras.
Demontering och borttransport av oljetank offereras.
Asbestsanering offereras.
Markberedning utedel offereras.