VVS Group AB Bultgatan 11 442 40 Kungälv
Vanliga frågor – Nibe varmvattenberedare

Varför läcker min varmvattenberedare ?

Vanligaste orsken är att elpatronen har rostat sönder och  det börjar läcka vatten underst på varmvattenberedaren.

Här hittar du Nibe varmvattenberedare som vi installalerar till fast pris 

Ska det komma vatten från säkerhetsventilen på min varmvattenberedare?

En säkerhetsventil ska släppa ut vatten. Ventilen begränsar trycket i varmvattenberedaren, som ökar i samband med att det kalla vattnet värms upp efter en varmvattentappning. Arbetstrycket får inte överstiga 9 bar (=öppningstrycket för säkerhetsventilen). Den tryckökningen uppnås redan efter en höjning av vattentemperaturen med cirka 20ºC.

Flera faktorer påverkar hur mycket vatten som bör komma ut från säkerhetsventilen. Om ett par personer i hushåll duschar under kvällen och det därefter inte sker någon varmvattentappning, är det rimligt att säkerhetsventilen släpper ut några deciliter vatten under natten. Uppvärmningen av det kalla vattnet som kommer in i beredaren efter en varmvattentappning påbörjas i nästan direkt efter en tappning som är större än 10–20 liter.

Eftersom varmvattenberedaren släpper ut vatten bör spillröret från säkerhetsventilen mynna över en golvbrunn. Det är vanligt att hushåll som nyligen bytt ut sin äldre beredare mot en ny, blir förvånade över att säkerhetsventilen släpper ut vatten. I äldre installationer kan andra ventiler på beredaren suttit åt dåligt, vilket har gjort att trycket reducerats genom dem.

Mitt varmvatten är kallt, vad ska jag göra med min varmvattenberedare?Kontrollera att säkring/säkringar till varmvattenberedaren inte är utlösta

1. Kontrollera att arbetsbrytare och strömbrytare på produkten är i rätt läge
2. Kontrollera att termostaten är rätt inställd
3. Kontrollera att temperaturbegränsaren inte har löst ut
4. Hjälper inget av ovanstående så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud

 

Hur fyller jag på min varmvattenberedare?

OBS! Varmvattenberedaren måste vara vattenfylld innan strömmen kan kopplas på igen.

NIBE COMPACT
1. Kontrollera att säkerhetsventilen är stängd
2. Öppna avstängningsventilen
3. För att beredaren ska kunna fyllas med vatten måste luften i beredaren avlägsnas – det görs genom att öppna en varmvattenkran
4. Stäng varmvattenkranen när det slutat komma luftblandat vatten
5. Varmvattenberedaren måste vara vattenfylld innan strömmen kan kopplas på igen.

Varmvattenberedaren är nu fylld och strömmen kan kopplas på.

NIBE EMINENT

1.Kontrollera att luftskruven är åtdragen
2.Kontrollera att säkerhetsventilen är stängd
3.Öppna avstängningsventilen
4.För att beredaren ska kunna fyllas med vatten måste luften i beredaren avlägsnas – det görs genom att öppna en varmvattenkran.
5.Stäng varmvattenkranen när det slutat komma luftblandat vatten.

Varmvattenberedaren måste vara vattenfylld innan strömmen kan kopplas på igen.

Hur tömmer jag min varmvattenberedare?

All avtappning sker genom säkerhetsventilens spillrör. Se upp för eventuella vattenstänk.

NIBE COMPACT
1. Bryt strömmen till varmvattenberedaren
2. Stäng avstängningsventilen, vrid moturs
3. Öppna blandningsventilen maximalt, vrid moturs
4. Öppna säkerhetsventilen, vrids sakta moturs tills den stannar kvar i upplyft läge
5. Ordna lufttillförsel genom att öppna en varmvattenkran, gärna närmaste eller lägst belägna

För snabbare tömning av NIBE Compact med korrosionsskydd i koppar (CU); lossa vakuumventilen några varv. En liten mängd vatten kan rinna ut vid ventilen.

För snabbare tömning av NIBE Compact med korrosionsskydd i rostfritt (R) eller emalj (E); lossa plugg för lufttillförsel några varv. En liten mängd vatten kan rinna ut vid pluggen.

NIBE EMINENT
1.Bryt strömmen till varmvattenberedaren
2.Stäng avstängningsventilen, vrid medurs.
3.Öppna blandningsventilen maximalt, vrid moturs.
4.Öppna säkerhetsventilen, vrids sakta moturs tills den stannar kvar i upplyft läge.
5.Ordna lufttillförsel genom att öppna en varmvattenkran, gärna närmaste eller lägst belägna.
6.Avlägsna luftskruven samt öppna en varmvattenkran, gärna närmaste eller lägst belägna.
7.För att påskynda tömningen kan luft tillföras via luftskruven.
8.Behåll ventilernas läge efter ovanstående åtgärder till dess varmvattenberedaren åter ska användas

Hur ställer jag in termostaten?

För bästa driftförhållande rekommenderas en inställning på 70–75°C (max 80°C)

Så enkelt monteras solceller på taket

Termostaten har position 5 (se bild nedan), men utseende och placering av termostaten kan skilja mellan olika varmvattenberedare.

Så enkelt monteras solceller på taket

Hur återställer jag min temperaturbegränsare på varmvattenberedaren?

Om temperaturbegränsaren (5) löst ut, måste beredaren svalna i minst en timme innan den kan återställas.

  1. Avlägsna termostatratten (7) och plastlocket (9)
  2. Tryck in knappen på temperaturbegränsaren med ett lätt tryck

GARANTI OCH FÖRSÄKRING
När du köper en ny värmepump från NIBE ingår tre års garanti och sedan tre års NIBE Trygghetsförsäkring. Det vill säga totalt 6 år med full trygghet.

FÖRLÄNG DIN TRYGGHET

Har du en bergvärme- eller frånluftsvärmepump har du möjligheten att förlänga din trygghetsförsäkring upp till 18 år från installationsdatum, och upp till 16 år om du har en luft/luft- eller luft/vattenvärmepump.

År 1–3: Garanti

År 4–6: Hemförsäkring och NIBE Trygghetsförsäkring

År 7–16 eller 18: Möjlighet att förlänga din Trygghetsförsäkring årsvis