VVS Group AB Bultgatan 11 442 40 Kungälv
Villkor & kostnader

Arbetskostnader

Priserna nedan gäller från och med 2018-01-01.

Gällande för löpande upphandlade projekt där rörlig taxa gäller;

Debiteras löpande enligt nedan priser; tiden startar när montören påbörjar arbetet från kontoret på Bultagatan 11. Restid och samling av material ingår i arbetstid. Vi rundar upp till närmsta heltimme och en minidebitering är 1878:- inkl. moms (90 minuter ingår).

Standarduppdrag 07:00-16:00 debiteras 720:- inkl. moms per påbörjad timme (lärlingar 75%). Säker Vatten.

Uppdrag där kund tillhandahåller delvis eget material debiteras 870:- inkl. moms per påbörjad timme (lärlingar 75%). Materialet måste dock vara av Säker Vatten-kvalité och godkänt av VVS Group att finnas på plats.

Övertid, dvs. efter 16:00 debiteras 1,5x per påbörjad timme vardagar.

Jour

Jour, dvs. kvällar, nätter samt helger debiteras 3.950:- inkl. moms per uppdrag + material, 1 timme arbete ingår. Om extra timmar krävs under jourtiden kostar de 1.495:- inkl. moms per påbörjad timme. Priserna ovan gäller från och med 2018-01-01.

Framkörning

Bilkostnad, parkering, trägsel, frakt.

Våra bilkostnader är och debiteras enligt följande;  313:- inkl. moms (per uppdrag eller dag)

Parkeringskostnader om det förekommer under arbetets gång debiteras. Trängselskatt om det förekommer under arbetets gång debiteras.

Underentreprenörer (UE)

Under vissa arbeten förekommer underentreprenörer. Dessa debiterar vi vidare till slutkund med ett 12% entreprenadspåslag enligt gällande normer. Följande UE förekommer; byggare, snickare, plattsättare, målare, elektriker, håltagare, grävare osv.

Material

Allt installationsmaterial som går åt under projektet, skall av VVS Group levereras och hållas till plats. Detta pga. garantier som lämnas på projektet i sin helhet, på arbete samt material. Det ända material som tillåts finnas på plats för vår installation, och levereras av annan part är material som skall återmonteras (typ lättare badrumsrenovering, radiatorer mm.)

Material prissätts enligt Ahlsells lista brutto.

Vid eventuell ombokning och/eller avbokning måste ni höra av er till oss minst 24 timmar innan bokad tid (vardagar). Detta så att andra projekt kan planeras åt montören. Beställt material kommer att debiteras med 30% i returavdrag vid avbokade projekt närmare än ovan.